"Persondatautveksling i Norge"

Norge.no har skrevet en høringsuttalelse til rapporten som bl.a. foreslår en nasjonal portal for persondatautveksling. Høringsuttalelsen er, ikke uventet, tuftet på mulighetene til å styrke personvernet gjennom å realisere individets "Makt over egne opplysninger" gjennom "Min side".

Hele høringssaken med høringsbrev, høringsinstanser, høringsuttalelser og selve rapporten, er samlet på Odin.


Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er et typisk eksempel på noe det alltid et trygt å ønske seg mer av. Omtrent som demokrati. Men innimellom dukker det opp eksempler som tydeliggjør at ytringsfrihet må tilpasses andre verdier -- omtrent som lokaldemokrati må justeres etter nasjonalt, regionalt eller globalt demokrati. Høyesterett i USA mener at direktemarkedsføringsreservasjonsregistre ikke er en trussel mot telefonmarkedsførerenes ytringsfrihet ... (Fra Slashdot.).


hits