(Nesten) Tilbake!

Da ser det endelig ut til at jeg har fått somlet meg tilbake til denne bloggen. Den nye versjonen av weblogg.no er åpenbart ny, og av det lille jeg har sett hittil er det fine forbedringer som er gjort. Men med tanke på publiseringsfrekvensen her er det nok viktigere at jeg omsider er kvitt gipsen på høyre hånd ... Kan det veie opp for sol & sommer og en kollega med seilbåt? Følg med ...


hits