"Kritisk oppdatering for Windows (KB833407)"

Det var kanskje flere enn jeg som fikk melding om at Windows trengte en oppdatering idag. En av oppdateringene som ble foreslått var den ovennevnte KB833407. Det høres alvorlig ut med "Kritisk oppdatering", og jeg leste beskrivelsen for å finne ut hva det gjaldt. Såvidt jeg kunne skjønne hadde det noe med en skrifttype å gjøre, nærmere bestemt Bookshelf Symbol 7. Og hva var det som feilet denne? Jeg har vent meg til å tro at en skrifttype er en relativt passiv sak på en PC, uten annet skadepotensiale enn gjennom de injuriene vi som brukeren eventuelt måtte bruke dem til å utforme. Men her var altså skriften i seg selv et problem:

"Det er oppdaget at skriften inneholder uakseptable symboler."

Mistanken bredde seg, og for å sjekke tittet jeg inn i MS Word-funksjonen "Sett inn - symbol", der jeg hentet opp skrifttypen Bookshelf Symbol 7. Ganske riktig. I listen over symboler, som blant annet inkluderer davidsstjernen, spar-hjertet, et dollartegn samt diverse kinesiske skrifttegn, står to hakekors.

Om det er en "Kritisk oppdatering" eller ikke å fjerne disse symbolene, kan man vel diskutere. Men det er et paradoks at dagens informasjonssamfunn, som av mange kjennetegnes ved at vi for første gang har reell ytringsfrihet ettersom vi ikke lenger må eie en avis eller et trykkeri for å komme til orde -- dette samfunnet byr samtidig på helt nye måter å sikre at innskrenkninger i ytringsfriheten -- som forbudet mot rasistiske ytringer -- faktisk blir overholdt. De "oppdaterer" rett og slett symbolene vekk fra oss.


hits