Blogging og arbeidslivslovgivning

Denne saken handler igrunnen både om blogging og velferdsstaten, og ikke minst om hvordan ytringsfriheten (som ikke er et enten-eller fenomen, men som det finnes grader av) faktisk kan begrenses av arbeidsgiver.


En amerikaner som jobbet som via et vikarbyrå var utleid til Microsoft, la ut et bilde av en pall med Apple Macintosh-maskiner som angivelig var på vei inn til Microsofts hovedkvarter i Redmond, USA. En knapp uke senere hadde han ikke lenger noen jobb hos Microsoft å gå til. Han var kjent med flere historier om bloggere som hadde mistet jobben på grunn av at de hadde avslørt for mye om sin arbeidsgiver, og han var derfor ekstra forsiktig med å ikke få med "avslørende detaljer" på bildet han tok. Likevel hadde han, ifølge sin sjef, fortalt for mye. Blant annet fortalte han hvilken avdeling han selv jobbet i, og i hvilken bygning den avdelingen ligger. Det hjalp heller ikke at han tilbød seg å fjerne oppslaget.

Selv om denne personen ikke hadde noen fast ansettelse, virker det på meg som at det er en god illustrasjon på hvordan stillingsvernet i USA er radikalt svakere enn i Europa, og kanskje spesielt Norge. I den pågående debatten om forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven -- en endring som skal gjøre det lettere å bruke midlertidig ansatte -- har Klassekampen presentert en statistikk som viser hvor utbredt bruken av midlertidige ansettelser er i land som vi "liker å sammenligne oss med". Spania troner øverst, Norge er omtrent midt på treet, men helt i bunn finner vi -- overraskende nok -- USA! I den grad vi knytter liten bruk av midlertidig ansettelser til en godt utbygget velferdsstat, virker dette absurd. Men når vi tenker på hvor lite fast en fast jobb i USA er, så virker det mest absurd at USA i det hele tatt var med i sammenligningen!


Kommentarer:
Postet av: click to try

You may find it interesting to check out some helpful info about click to try click to try http://www.sy-casino.com/online-casino.html ...


Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits